Item No.

01. Selecció

La botifarra d’ou és un embotit cuit que s’elabora amb
carns de primera de bestiar porcí, totes elles
prèviament seleccionades i de canals de porc,
alimentats amb cereals i pinsos de màxima qualitat.

Item No.

02. Qualitat

Carn de porc, sal, pebre i ou. Embotit amb tripa
natural.
Producte amb ou.

Item No.

03. Tradició

Aspecte: forma ovalada de gruix variable típica
Color: característic
Olor: característic
Temperatura i conservació:
Producte cuit, cal que es conservi en refrigeració (<5ºC)